Osvětová beseda Ratíškovice

Členství v zájmových skupinách: 
historie a duchovní odkaz
kultura
Zástupce: 
Jana Koplíková