Osvětová beseda Ratíškovice

Členství v zájmových skupinách: 
kultura, historie a duchovní odkaz
Zástupce: 
Jana Koplíková