Nositelé tradic

Termín akce: 
02.07.2017 - 13.09.2017

Vlastivědné muzeum Kyjov  představí veřejnosti zcela ojedinělou putovní výstavu s názvem Nositelé tradic.  Na výstavě je prezentována práce všech 24 dosavadních držitelů titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“ a celostátního titulu „Nositel tradice lidových řemesel“ z Jihomoravského kraje.

Například z Kyjovska a Hodonínska budou na výstavě prezentováni řemeslníci a výrobci:  Ivo Nimrichter – černá hrnčírna, František Joch – Strážnický modrotisk, Karel Hanák – habánská fajáns, Bohumil Šikula – bednář, Alexandra Kaňovská – keramika – fajáns, Iva Novotná – zpracování ovčí vlny, Anna Búřilová - dekorativní perník z formy, Markéta Maláníková – tradiční podlužácká výšivka.  Pozornost si samozřejmě zaslouží i práce dalších oceněných řemeslníků z celého Jihomoravského kraje, jejichž umění lze na výstavě zhlédnout.