Ostrovánky

Rozloha 163 ha, 231 obyvatel (k 1.1.2012 dle MV ČR)

Jedna z nejmenších obcí Kyjovska leží asi 5 km na severozápad od Kyjova. Původní název byl Ostrovany nebo Ostrov, což znamená místo na slatině nebo blátě. Po třicetileté válce se vyskytuje i název Ostrovská Lhota. První písemná zmínka pochází z roku 1131, kdy obec patřila břeclavskému velkofarnímu kostelu. Ve středověku se stává příslušenstvím ždánického panství. V horní části obce stojí římskokatolická kaple z roku 1930 zasvěcená sv. Václavu. Nejstarší stavbou je kaplička z roku 1884. V roce 1999 se podařilo obnovit již zaniklý místní kroj, který se řadí do oblasti hanácko-slovácké severní. V únoru se zde pořádají fašankové zábavy, průvod maškar, válení dýně, zakopávání basy. Druhou významnou tradiční slavností jsou svatováclavské krojované hody s věncem.

Odkaz: http://www.ostrovanky.cz/