Projektové fiche

V současné době dochází k tvorbě konečné podoby projektových fichí.