Šardice

Rozloha 1730 ha, 2215 obyvatel (k 1.1.2012 dle MV ČR)

Vinařská a donedávna hornická obec Šardice leží asi 10 km jihozápadně od Kyjova. První písemná zpráva existence obce Šardice se datuje v rozhodčí listině olomouckého biskupa Dětřicha z 6. 2. 1286. Silná je vinařská tradice v obci. Již v 16. století se zdejší víno vozilo do Brna a svoje vinice zde zřídili i brněnští augustiniáni. Do r. 1993 se v katastru obce těžil lignit. Nejstarší budovou v obci a kulturní památkou je kostel sv. Michaela z roku 1286, od jehož vzniku se datuje existence obce. Kostel na gotických základech byl barokně přestavěn v 18. století. Na seznamu kulturních památek je také dvůr s rezidencí z roku 1742 patřící augustiniánskému klášteru v Brně. Jedná se o soubor barokních budov z druhé poloviny 18. století s původní dispozicí v obou částech, v některých místnostech se štukovou výzdobou. V rezidenci bydlel i opat Johann Gregor Mendel, zakladatel nauky o dědičnosti. Dalšími kulturními památkami v obci jsou: kaple sv. Rocha z r. 1890, vedle stojící kříž a kaštan. Upomínkou na nájezdy Bočkajovců v r. 1605 je kamenný pomník v polích směrem ke Karlínu. U polní cesty do Karlína byla vybudována v pozdně barokním stylu architektonicky hodnotná drobná stavba božích muk, tzv. Svatá Trojice z roku 1749. Šardice žijí bohatým folklórním a kulturním životem. Působí tady „Slovácký krúžek“, cimbálová muzika, dechový soubor Mladá muzika, dechová hudba Šardičanka. Největší lidovou slavností jsou tradiční Svatováclavské krojované hody.

Odkaz: http://www.sardice.cz