Informace

Tady najdete různé dopňující informace:

Vzdělávací akce v rámci MAP ORP Kyjov - vzdělávání v pohybu

 

 CHYSTANÉ VZDĚLÁVACÍ AKCE 

Další vzdělávací akce v rámci projektu Místního akčního plánování "MAP ORP Kyjov - vzdělávání v pohybu" plánujeme na školní rok 2017/2018. Proto sledujte naše stránky a nechte se informovat. Současně budeme také včas rozesílat pozvánky na již nám známé adresy a ti z vás, kteří by také rádi dostávali informace přímo do své emailové schránky, napište prosím na adresu miladaduskova@kyjovske-slovacko.com

 

Budeme se těšit na další setkání!

 

 

USKUTEČNĚNÉ VZDĚLÁVACÍ AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

Možné přístupy současného vzdělávání předškolního věku 

Technické školky

Matematická gramotnost

Čtenářská gramotnost 

Klima školy a třídy 

Inkluze se zaměřenám na Downův syndrom 

Výchovné potíže v mateřských školkách

Osobnostní růst učitele