Zrealizované projekty

Název projektu Nositel Dotace (Kč)seřadit sestupně Celkem (Kč) Rok
Komunitní centrum Želetice Obec Želetice 4,272,578 2015
Kostelec, chodník podél silnice III/42215 - I. etapa obec Kostelec 3,663,481 2020
Skautské příměstské tábory Junák - český skaut, středisko Kyjov, z. s. 597,212 2019
Modernizace učebny ICT Základní škola a Mateřská škola Svatobořice- Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace 800,000 2019
Obnova vozového parku charitních pečovatelských služeb Diecézní charita Brno 792,200 2020
Miniškolka Brouček - příměstský tábor Miniškolka Brouček z.s. 405,000 2020
Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v Kyjově Město Kyjov 6,492,708 2018
Vytvoření prostor pro službu následné péče Kroku Kyjov , z.ú. včetně krizového lůžka Kroku Kyjov, z.ú. 4,494,451 2019
Strážovice - CHODNÍK PODÉL SILNICE III/41924 Obec Strážovice 4,589,219 2020
Farma Krok, sociální podnik, s.r.o. Farma Krok, sociální podnik, s.r.o. 1,999,620 2019
Multifunkční učebna Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace 369,692 2019
Charita Kyjov - stavební úpravy kanceláře Občanské poradny Charita Kyjov 2,529,302 2015
Cesta k práci na Kyjovsku Okresní hospodářská komora Hodonín 3,499,313 2020
Farma Krok, sociální podnik, s.r.o. - investice 2,994,000 2019
Mouchnice - prodloužení chodníku podél sil. II/429 Obec Mouchnice 2020
Pečujeme rádi Educante z.s. 1,786,684 2019
Modernizace odborných učeben Obec Šardice 3,770,317 2020
Zkvalitnění poskytování sociálních služeb pro osoby s handicapem a seniory v CSS Kyjov, p.o. Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova 2,992,437 2020
Projekt založení skladebných částí ÚSES v k.ú. Šardice II Obec Šardice 1,559,081 2020
Odborné učebny ZŠ Ratíškovice - vybavení a zeleň Název projektu obec Ratíškovice 2,542,843 2018
Zvýšení bezpečnosti na ul. Vrchlického - Kyjov Město Kyjov 10,346,359 2020
Komunitní a farní centrum Vlkoš Římskokatolická farnost Vlkoš u Kyjova 1,984,250 2020
Rekonstrukce odborné učebny fyziky Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského 696 47 Žeravice 37, okres Hodonín, příspěvková organizace 1,971,312 2019
Komunitní a farní centrum Vlkoš Římskokatolická farnost Vlkoš u Kyjova 3,999,173 2019
IP ÚSES Hýsly Obec Hýsly 534,095 2020
Terapie a mediace pro rodiny Krok Kyjov, z.ú. 785,250 2019
Venkovní učebna přírodních věd v ZŠ Vacenovice Obec Vacenovice 826,167 2019
Charita Kyjov - pořízení automobilů Charita Kyjov 1,554,348 2020
ČLOVĚK VERSUS PŘÍRODA - život na planetě Zemi Podchřibák, z.s. 619,375 2020
Modernizace odborných učeben Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace 799,205 2019

Stránky