Adaptace na klimatickou změnu a biodiverzita 2021

Nositel projektu: 
PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST, z.s.
Obec: 
Šardice
Celková částka: 
314 400 Kč
Výše dotace: 
282 960 Kč
Rok zahájení: 
2021
Rok ukončení: 
2021
Typ organizace: 
Nezisková organizace
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
5
Fiche: 
9. Vzdělávání a získávání dovedností

Cílem projektu je přispět a napomoci zajistit udržitelné hospodaření s přírodními zdroji v rámci konkurenceschopného zemědělství; projekt řeší odborné vzdělávání zvyšující kvalifikaci pracovníků zaměřené na adaptaci zemědělské krajiny na klimatickou změnu a současně obnovu, zachování a zvýšení biologické rozmanitosti agroekosystémů s cílem dosažení zemědělství vysoké přírodní hodnoty a kvalitního stavu krajiny. V rámci projektu se uskuteční 4 dvoudenní vzdělávací akce (1 den vzdělávací akce, 1 den exkurze) v jednom místě - Šardicích - okres Hodonín. Předmětem projektu je: pronájem posluchárny a související audiovizuální techniky (dataprojektor a počítač), tvorba nového výukového materiál, stravné, náklady na dopravu, ubytování organizačního pracovníka a lektora, lektorné - mzdové výdaje, příprava, organizace a management - mzda organizačního pracovníka, občerstvení účastníků, kancelářské a papírenské potřeby pro realizaci projektu - tonery, papír a další kancelářské potřeby, praktické ukázky - exkurze, publicita projektu. Projekt bude mít významný dopad na život na venkově a související životní prostředí.