Kyjovský bigbít

Finanční fond Kyjovský bigbít

Otevíráme nový Finanční fond Kyjovský bigbít, do kterého budou alokovány finanční prostředky získané prodejem knihy Kyjovský bigbít.Tyto peníze jsou určeny k podpoře kulturních akcí organizovaných jednotlivci či skupinami z řad kyjovské veřejnosti, ale i studenty, muzikanty a hudebními fanoušky.

O možnost využít prostředky fondu může žádat kdokoli, kdo v Kyjově plánuje organizaci hudební produkce zaměřené na bigbít (rockovou muziku v širokém slova smyslu). Finance nejsou určeny k vytvoření zisku organizátorů kulturních akcí, smyslem je jejich využití jako finančního „polštáře“, pojistky zabezpečující, že po organizaci kulturní akce nevznikne pořadateli dluh. Smyslem je motivovat k aktivní organizaci hudebních akcí (koncertů, minifestivalů).

 Jak postupovat, pokud byste rádi zorganizovali koncert či malý hudební festival, ale bojíte se finanční ztráty:

  1. Kontaktujte nás předem na mailové adrese bigbit@kyjovske-slovacko.com  a sdělte nám, co plánujete: jaké kapely, kolik – náklady na jejich honoráře, náklady na zvukaře, případně další předpokládané náklady akce, předpokládaný počet návštěvníků a plánovanou cenu vstupenky.
  2. Váš záměr posoudíme – realističnost záměru posuzují aktivní muzikanti a organizátoři kulturních akcí. Pokud je záměr finančně a organizačně realistický, přislíbíme závazně finanční spoluúčast.
  3. Akci zorganizujte. Schovejte fakturu od zvukaře, příjmové doklady za honoráře kapel a zaevidujte počet platících posluchačů.
  4. Po akci nás kontaktujte a sdělte konečnou bilanci „příjmy mínus náklady“. Pokud je toto číslo záporné, bude vám částka po předložení dokladů z fondu proplacena.
  5. Pogratulujte si a začněte přemýšlet o další akci, kterou byste rádi zorganizovali.

Kdo rozhodne o tom, zda můžete pro svou plánovanou akci počítat s podporou fondu: Víťa Začal, Tomáš Sytař, Jura Petrů ml., Matěj Černý, za město Kyjov Hanka Bednaříková, za Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s. Hana Horňáková

Fond vznik za podpory Matěje Černého, města Kyjova a Kyjovského Slovácka v pohybu, z.s.

Pojďte do toho. Peníze jsou tady proto, aby se použily na něco, co má smysl.