Kyjovský bigbít

Finanční fond Kyjovský bigbít

Otevíráme nový Finanční fond Kyjovský bigbít, do kterého budou alokovány finanční prostředky získané prodejem knihy Kyjovský bigbít. Tyto peníze jsou určeny k podpoře kulturních akcí organizovaných jednotlivci či skupinami z řad kyjovské veřejnosti, ale i studenty, muzikanty či hudebními fanoušky. Prostředky na podporu fondu plynou z prodeje knihy KYJOVSKÝ BIGBÍT autora Matěje Černého.

O možnost využít prostředky fondu může žádat kdokoli, kdo v Kyjově plánuje organizaci hudební produkce zaměřené na bigbít (rockovou muziku v širokém slova smyslu). Finance nejsou určeny k vytvoření zisku organizátorů kulturních akcí, smyslem je jejich využití jako finančního „polštáře“, pojistky zabezpečující, že po organizaci kulturní akce nevznikne pořadateli dluh. Smyslem je motivovat k aktivní organizaci hudebních akcí (koncertů, minifestivalů).

 Jak postupovat, pokud byste rádi zorganizovali koncert či malý hudební festival, ale bojíte se finanční ztráty:

1.  Vyplňte žádost o příspěvek, kterou zašlete na e-mail bigbit@kyjovske-slovacko.com  a sdělte nám, co plánujete: jaké kapely, jaké předpokládáte náklady (honoráře, ozvučení, osvětlení, propagace, nájem prostor, úklid), předpokládaný počet návštěvníků a plánovanou cenu vstupenky.

 2.  Váš záměr posoudíme – realističnost záměru posuzuje komise sestavená z aktivních muzikantů a organizátorů kulturních akcí. Pokud je záměr finančně a organizačně realistický, přislíbíme závazně finanční spoluúčast.

 3.  Akci zorganizujte. Naskenujte faktury, příjmové doklady, bankovní výpisy s úhradami a zaevidujte počet platících posluchačů. Udělejte si fotodokumentaci z realizace akce, včetně fotografie publika.

 4.  Po akci vyplňte závěrečné vyúčtování „příjmy mínus náklady“. Pokud je toto číslo záporné, bude vám částka po předložení dokladů z fondu proplacena.

 5.  Pogratulujte si a začněte přemýšlet o další akci, kterou byste rádi zorganizovali.

 Dokumenty k žádosti a vyúčování:

Kdo rozhodne o tom, zda můžete pro svou plánovanou akci počítat s podporou fondu: Víťa Začal, Tomáš Sytař, Jura Petrů ml., Matěj Černý, za město Kyjov Hanka Bednaříková, za Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s. Hana Horňáková.

Fond vznikl za podpory Matěje Černého, města Kyjova a Kyjovského Slovácka v pohybu, z.s.

Pojďte do toho. Peníze jsou tady proto, aby se použily na něco, co má smysl.