Vydané publikace

 • Matěj Černý
  Antologie kyjovského bigbítu k 60. výročí založení první kyjovské kapely a 55. výročí založení Mlat klubu (Jančovka). Kniha byla zpracována v letech 2019-2020 a mapuje historii a vývoj kyjovských rockových kapel od založení první z nich v roce 1961 (kapela Svatopluk) do roku 2021. V tomto období působilo ve městě Kyjově před devadesát bigbítových kapel.
 • MUDr. Jiří Dunděra
  Kniha popisuje život a dílo moravského umělce Františka KUDLÁČE - malíře, kreslíře, grafika a ilustrátora, výtvarného pedagoga, divadelního a filmového režiséra, autora literárních vzpomínek a reflexí. Tato publikace navazuje na předchozí publikace autora a doplňuje škálu životopisů významných osobností regionu.
 • MUDr. Jiří Dunděra a PhDr. Jan Břečka
  Kniha se věnuje osudům příslušníků 311. československé bombardovací perutě RAF z Kyjovska. V knize jsou zdokumentovány životopisy a osudy šesti letců, z nichž se pouze dva dočkali konce války. Kniha vznikla za podpory města Kyjova.
 • Anna Hubáčková a kolektiv
  Atlas obsahuje na 52 stranách 42 fotografií, lokalitu včetně souřadnicového umístění a průměry zajímavých stromů Kyjovska. Ke každému stromu je také uvedena nějaká zajímavost či informace o stromu.
 • Mgr. et Mgr. Vít Hrdnoušek a kolektiv
  Publikace vznikla jako projekt spolupráce místních akčních skupin a odborných institucí. Ambicí této příručky je zvýšit podíl využití druhů ovocných dřevin a jejich vhodných odrůd ve funkčních výsadbách zvyšujících ekologickou odolnost zeměděských krajin na měnící se klima. Příručka je zaměřena na záchranu, pěstování a užití místních, krajových, tradičních a dalších odolných ovocných dřevin. Je určena pro extenzivní výsadby ovocných dřevin, které budou plnit produkční a současně mimoprodukční fukce v krajině.
 • Křižovatky osudu
  MUDr. Jiří Dunděra
  Za podpory města Kyjova jsme vydali knihu, věnují se životům regionálních osobností od pana MUDr. Jiřího Dunděry - Křižovatky osudů.
 • Pavel Černý
  Sbírka Jít podle hvězd je sbírkou básní Pavla Černého, která obsahuje vybrané autorovy básně posledních pěti let. Sbírka byla vydána v roce 2012.
 • Pavel Černý
  Studánka je sbírka veršů Pavla Černého, vydaná v roce 2015.
 • Jiří Petrů
  Zpíváme v Kyjově je 4. díl zpěvníku s pracovním názvem Ostrlíz, jehož autorem je Jiří Petrů, vydaný v roce 2015.
 • Kyjovské Slovácko v pohybu, LAS Goričko a LAG Laura
  "Gastro rural art" je anglicky psaná kuchařka tradičních pokrmů z oblastí působících autorských MAS vydaná v roce 2014.

Stránky