Databáze

Muzea a expozice Kyjovského Slovácka

Proč existují muzea a galerie? Jsou pro nás bránou k poznávání.A aby venkovská muzea sloužila jako místa poznávání, vznikl projekt "Podejme si ruce s historií tří regionů". Na projektu se podílela MAS Frýdlantsko, Český Západ- Místní partnerství a Kyjovské Slovácko v pohybu. Cílem projektu byla podpora vzniku sítí muzeí a expozic v Libereckém, Plzeňském a Jihomoravském kraji. Místní akční skupiny pro tato muzea připravily nejen propagační materiály, ale současně i programy pro školy, veřejnost a setkání pro výměnu zkušeností muzejníků. V každém regionu je řada zajímavých expozic a pod následujícím odkazem můžete prohlédnout  fotografie muzeí a expozic Kyjovského Slovácka.


 

Databáze řemesel - udržení a zviditelnění tradičných řemesel a lidových zvyků regionu

V dnešní uspěchané technické době již velmi málo lidí provozuje tradiční řemeslo, na které je třeba čas, trpělivost, určitá vášeň a nelze přitom očekávat závratný zisk. Proto jsme se rozhodli poukázat na tento fakt a upoutat pozornost k této vzácné lidské činnosti. Díky projektu Tradície netradične vznikla databáze řemesel Kyjovského Slovácka, dokumentární film o řemeslech z našeho regionu a byl uspořádán Svatomartinský řemeslný den.

Pod následujícími odkazy naleznete výstupy naší databáze:

 

Kroje Kyjovského Slovácka

Slovácko, dříve nazývané Moravské Slovensko, je významnou národopisnou oblastí na Moravě. V lidových krojích přetrvaly pozůstatky starobylého oblečení a lze jimi doložit vývoj lidového oděvu. I my bychom rádi zachovali tyto překrásné lidové tradice a proto jsme se rozhodli nechat nakreslit lidové kroje z území MAS paní MgA. Monikou Wolfovou. Databázi našich krojů naleznete pod následujícím odkazem: kroje.

 

Databáze objektů 2. světové války na Kyjovském Slovácku

Na území Kyjovského Slovácka se nachází velký počet památníků, pomníků, válečných hrobů či jiných připomínek 2. světové války. Na mnohé z nich se vážou významné válečné události, které vypovídají o hrdinství některých místních obyvatel. V poslední době upadá zájem o válečnou historii, především mladší generace ztrácí povědomí o těchto událostech. Proto vznikla myšlenka připomenout veřejnosti významné osobnosti a události z této nelehké doby, aby si lidé uvědomili, že mír a svoboda nejsou samozdřejmostí. Databázi objektů 2. světové války na Kyjovském Slovácku naleznete pod následujícím odkazem: objekty 2. světové války