Co děláme

CO DĚLÁME

Spoluvytváříme strategii regionu a pro její splnění zajišťujeme dotace a realizujeme projekty. Od roku 2004 implementujeme program LEADER (LEADER POV, LEADER+, LEADER ČR, LEADER PRV). Podporujeme projekty, které pomáhají zlepšit kvalitu života a prosperitu obyvatel regionu, projekty, které chrání místní zdroje, tradice, kulturní identitu a sociální soudržnost. Realizujeme vlastní projekty na národní i mezinárodní úrovni.

 JAK TO DĚLÁME

 • mapujeme potřeby území a na jejich základě vytváříme rozvojovou Strategii,která vychází ze znalosti místních podmínek a partnerů ze všech sektorů
 • bojujeme o finanční prostředky na realizaci Strategie a naplňování jejích cílů
 • poskytujeme metodickou a technickou podporu při přípravě a realizaci projektů
 • budujeme partnerství a iniciujeme občanskou angažovanost
 • podněcujeme a propojujeme nápady a aktivity
 • animujeme území a vytváříme platformu pro veřejnou diskuzi

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT

 • informační servis a zprostředkování aktuálních informací o regionu Kyjovského Slovácka
 • organizační zajištění akcí a facilitace složitých jednání
 • pomoc s komunitním plánováním a zapojováním veřejnosti
 • osvětové a vzdělávací akce, semináře a kurzy šité na míru Vašim potřebám
 • bezplatné poradenství v oblasti ekologie, zdravého životního stylu
 • realizaci vzdělávacích zájezdů po regionu za příklady dobré praxe
 • pomoc s vydáním regionální publikace případně osvětové regionální brožurky
 • zapůjčení našeho mobiliáře pro pořádání akcí (velkokapacitní stan, altány, stánky, pivní sety, židle, podium, ozvučení, osvětlení, …)
 • zprostředkování aktuálních informací z dotačních programů
 • vyhledávání vhodných dotačních programů pro Vaše projekty
 • metodickou podporu při psaní projektů
 • pomoc s realizací zajímavých smysluplných nápadů
 • pomoc se založením vlastní neziskové organizace
 • právní poradenství obcím