Ukončené výzvy

Programové období 2014 - 2020

PRV

2017 - Bylo ukončeno hodnocení 1 výzvy PRV

Podporované oblasti: Zemědělské podnikání - podpora investic v rostlinné a živočišné výrobě; Zemědělské podnikání - zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů; Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků; Lesnické technologie; Rozvoj venkovské turistiky

Všechny podrobné informace k ukončené výzvě jsou zveřejněny na stránce: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/1-vyzva-prv

2018 - Bylo ukončeno hodnocení 3 výzvy PRV

Podporované oblasti:Vzdělávání a získávání dovedností; Zemědělské podnikání - podpora investic v rostlinné a živočišné výrobě; Společná zařízení po pozemkových úpravách; Lesnická infrastruktura; Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků; Rozvoj venkovské turistiky; Lesní tématické stezky; Lesnické technologie

Všechny podrobné informace k ukončené výzvě jsou zveřejněny na stránce:https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/3-vyzva-prv

2019 - Bylo ukončeno hodnocení 4 výzvy PRV

Podporované oblasti: Rozvoj venkovské turistiky; Lesní tématické stezky

Všechny podrobné informace k ukončené výzvě jsou zveřejněny na stránce: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/4-vyzva-prv

IROP

2019 - Bylo ukončeno hodnocení 1 výzvy IROP

Podporované oblasti:infrastruktura pro základní vzdělávání v základních školách; infrastruktura škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání

Všechny podrobné informace k ukončené výzvě jsou zveřejněny na stránce: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/1-vyzva-irop

2019 - Bylo ukončeno hodnocení 2 výzvy IROP

Podporované oblasti: Zájmové, mimoškolní a celoživotní vzdělávání

Všechny podrobné informace k ukončené výzvě jsou zveřejněny na stránce: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/2-vyzva-irop

2019 - Bylo ukončeno hodnocení 3 výzvy IROP

Podporované oblasti: Sociální infrastruktura

Všechny podrobné informace k ukončené výzvě jsou zveřejněny na stránce: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/3-vyzva-irop

2019 - Bylo ukončeno hodnocení 4 výzvy IROP

Podporované oblasti:Sociální podnikání

Všechny podrobné informace k ukončené výzvě jsou zveřejněny na stránce: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/4-vyzva-irop

2019 - Bylo ukončeno hodnocení 5 výzvy IROP

Podporované oblasti: Rozvoj infrastruktury pro komunitní rozvoj

Všechny podrobné informace k ukončené výzvě jsou zveřejněny na stránce: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/5-vyzva-irop

2019 - Bylo ukončeno hodnocení 6 výzvy IROP

Podporované oblasti: Deinstitucionalizace psychiatrické péče

Všechny podrobné informace k ukončené výzvě jsou zveřejněny na stránce: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/6-vyzva-irop

2019 - Bylo ukončeno hodnocení 9 výzvy IROP

Podporované oblasti: Kulturní dědictví

Všechny podrobné informace k ukončené výzvě jsou zveřejněny na stránce:https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/9-vyzva-irop

2020 - Bylo ukončeno hodnocení 7 výzvy IROP

Podporované oblasti: cyklodoprava

Všechny podrobné informace k ukončené výzvě jsou zveřejněny na stránce: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/7-vyzva-irop

2020 - Bylo ukončeno hodnocení 8 výzvy IROP

Podporované oblasti: Zvyšování bezpečnosti dopravy

Všechny podrobné informace k ukončené výzvě jsou zveřejněny na stránce: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/8-vyzva-irop

OPZ

2018 - Bylo ukončeno hodnocení 1 výzvy OPZ

Podporované oblasti: Prorodinná opatření – Dětské skupiny

Všechny podrobné informace k ukončené výzvě jsou zveřejněny na stránce: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/1-vyzva-opz

2018 - Bylo ukončeno hodnocení 2 výzvy OPZ

Podporované oblasti: Prorodinná opatření – Příměstské tábory

Všechny podrobné informace k ukončené výzvě jsou zveřejněny na stránce: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/2-vyzva-opz

2018 - Bylo ukončeno hodnocení 3 výzvy OPZ

Podporované oblasti: Sociální podnikání

Všechny podrobné informace k ukončené výzvě jsou zveřejněny na stránce: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/3-vyzva-opz

2018 - Bylo ukončeno hodnocení 4 výzvy OPZ

Podporované oblasti: Sociální služby

Všechny podrobné informace k ukončené výzvě jsou zveřejněny na stránce: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/4-vyzva-opz

2018 - Bylo ukončeno hodnocení 5 výzvy OPZ

Podporované oblasti: Komunitní sociální práce a komunitní centra

Všechny podrobné informace k ukončené výzvě jsou zveřejněny na stránce: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/5-vyzva-opz

2018 - Bylo ukončeno hodnocení 6 výzvy OPZ

Podporované oblasti: Prorodinná opatření – Dětské skupiny

Všechny podrobné informace k ukončené výzvě jsou zveřejněny na stránce: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/6-vyzva-opz

2018 - Bylo ukončeno hodnocení 7 výzvy OPZ

Podporované oblasti: Sociální služby

Všechny podrobné informace k ukončené výzvě jsou zveřejněny na stránce: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/7-vyzva-opz

2019 - Bylo ukončeno hodnocení 8 výzvy OPZ

Podporované oblasti: Sociální služby

Všechny podrobné informace k ukončené výzvě jsou zveřejněny na stránce: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/8-vyzva-opz

2019 - Bylo ukončeno hodnocení 9 výzvy OPZ

Podporované oblasti: Komunitní sociální práce a komunitní centra

Všechny podrobné informace k ukončené výzvě jsou zveřejněny na stránce: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/9-vyzva-opz

2020 - Bylo ukončeno hodnocení 11 výzvy OPZ

Podporované oblasti: Prorodinná opatření

Všechny podrobné informace k ukončené výzvě jsou zveřejněny na stránce: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/11-vyzva-opz

2020 - Bylo ukončeno hodnocení 12 výzvy OPZ

Podporované oblasti: Komunitní centra

Všechny podrobné informace k ukončené výzvě jsou zveřejněny na stránce: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/12-vyzva-opz

2020 - Bylo ukončeno hodnocení 10 výzvy OPZ

Podporované oblasti: Podpora zaměstnanosti

Všechny podrobné informace k ukončené výzvě jsou zveřejněny na stránce: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/10-vyzva-opz

OPŽP

2019 - Bylo ukončeno hodnocení 1 výzvy OPŽP

Podporované oblasti: Realizace ÚSES a protierozní opatření

Všechny podrobné informace k ukončené výzvě jsou zveřejněny na stránce: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/1-vyzva-opzp

2019 - Bylo ukončeno hodnocení 2 výzvy OPŽP

Podporované oblasti: Realizace sídelní zeleně

Všechny podrobné informace k ukončené výzvě jsou zveřejněny na stránce:https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/2-vyzva-opzp

2020 - Bylo ukončeno hodnocení 3 výzvy OPŽP

Podporované oblasti: Realizace ÚSES a protierozní opatření

Všechny podrobné informace k ukončené výzvě jsou zveřejněny na stránce:https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/3-vyzva-opzp

2020 - Bylo ukončeno hodnocení 4 výzvy OPŽP

Podporované oblasti: Realizace sídelní zeleně

Všechny podrobné informace k ukončené výzvě jsou zveřejněny na stránce:https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/4-vyzva-opzp

Vlastní grantové programy

2017 - Bylo ukončeno hodnocení výzvy Malé věci kolem nás - Grantový program společnosti Vetropack Moravia Glass

  • Podporované aktivity: zlepšení současného stavu, zvelebení nebo zviditelnění nominovaných „Malých věcí“ nebo podpora zajímavých, netradičních aktivit a činností spolků, organizací i jednotlivců v regionu

Všechny podrobné informace k ukončené výzvě jsou zveřejněny na stránce: https://www.kyjovske-slovacko.com/maleveci

2018 - Bylo ukončeno hodnocení výzvy Malé věci kolem nás 2 - Grantový program společnosti Vetropack Moravia Glass

  • Podporované aktivity: zlepšení současného stavu, zvelebení nebo zviditelnění nominovaných „Malých věcí“ nebo podpora zajímavých, netradičních aktivit a činností spolků, organizací i jednotlivců v regionu

Všechny podrobné informace k ukončené výzvě jsou zveřejněny na stránce: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/maleveci2

2019 - Bylo ukončeno hodnocení výzvy Malé věci kolem nás 3 - Grantový program společnosti Vetropack Moravia Glass

Podporované aktivity: zlepšení současného stavu, zvelebení nebo zviditelnění nominovaných „Malých věcí“ nebo podpora zajímavých, netradičních aktivit a činností spolků, organizací i jednotlivců v regionu

Všechny podrobné informace k ukončené výzvě jsou zveřejněny na stránce: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/maleveci3

2019 - Malý leader

Podporované aktivity: projekty školních parlamentů Základních škol