Ukončené výzvy

PRV

2018 - Bylo ukončeno hodnocení 3 výzvy PRV

Podporované oblasti:Vzdělávání a získávání dovedností; Zemědělské podnikání - podpora investic v rostlinné a živočišné výrobě; Společná zařízení po pozemkových úpravách; Lesnická infrastruktura; Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků; Rozvoj venkovské turistiky; Lesní tématické stezky; Lesnické technologie

 Všechny podrobné informace k ukončené výzvě jsou zveřejněny na stránce:https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/3-vyzva-prv

2017 - Bylo ukončeno hodnocení 1 výzvy PRV

Podporované oblasti: Zemědělské podnikání - podpora investic v rostlinné a živočišné výrobě; Zemědělské podnikání - zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů; Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků; Lesnické technologie; Rozvoj venkovské turistiky

Všechny podrobné informace k ukončené výzvě jsou zveřejněny na stránce: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/1-vyzva-prv

IROP

2018

 

OPZ

2018 - Bylo ukončeno hodnocení 1 výzvy OPZ

Podporované oblasti: Prorodinná opatření – Dětské skupiny

Všechny podrobné informace k ukončené výzvě jsou zveřejněny na stránce: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/1-vyzva-opz

2018 - Bylo ukončeno hodnocení 2 výzvy OPZ

Podporované oblasti: Prorodinná opatření – Příměstské tábory

Všechny podrobné informace k ukončené výzvě jsou zveřejněny na stránce: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/2-vyzva-opz

2018 - Bylo ukončeno hodnocení 3 výzvy OPZ

Podporované oblasti: Sociální podnikání

Všechny podrobné informace k ukončené výzvě jsou zveřejněny na stránce: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/3-vyzva-opz

2018 - Bylo ukončeno hodnocení 4 výzvy OPZ

Podporované oblasti: Sociální služby

Všechny podrobné informace k ukončené výzvě jsou zveřejněny na stránce: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/4-vyzva-opz

2018 - Bylo ukončeno hodnocení 5 výzvy OPZ

Podporované oblasti: Komunitní sociální práce a komunitní centra

Všechny podrobné informace k ukončené výzvě jsou zveřejněny na stránce: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/5-vyzva-opz

2018 - Bylo ukončeno hodnocení 6 výzvy OPZ

Podporované oblasti: Prorodinná opatření – Dětské skupiny

Všechny podrobné informace k ukončené výzvě jsou zveřejněny na stránce: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/6-vyzva-opz

2018 - Bylo ukončeno hodnocení 7 výzvy OPZ

Podporované oblasti: Sociální služby

Všechny podrobné informace k ukončené výzvě jsou zveřejněny na stránce: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/7-vyzva-opz

 

OPŽP

2019

 

Vlastní grantové programy

2018 - Bylo ukončeno hodnocení výzvy Malé věci kolem nás 2 - Grantový program společnosti Vetropack Moravia Glass

  • Podporované aktivity: zlepšení současného stavu, zvelebení nebo zviditelnění nominovaných „Malých věcí“ nebo podpora zajímavých, netradičních aktivit a činností spolků, organizací i jednotlivců v regionu

Všechny podrobné informace k ukončené výzvě jsou zveřejněny na stránce: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/maleveci2

2017 - Bylo ukončeno hodnocení výzvy Malé věci kolem nás - Grantový program společnosti Vetropack Moravia Glass

  • Podporované aktivity: zlepšení současného stavu, zvelebení nebo zviditelnění nominovaných „Malých věcí“ nebo podpora zajímavých, netradičních aktivit a činností spolků, organizací i jednotlivců v regionu

Všechny podrobné informace k ukončené výzvě jsou zveřejněny na stránce: https://www.kyjovske-slovacko.com/maleveci