Nová zelená úsporám Light

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. nabízí možnost pomoci při podání žádosti do programu Nová zelená úsporám Light. Všechny zájemce si dovolujeme požádat o trpělivost v případě, že se nám hned nedovoláte! Neznaméná to, že bychom Vám nechtěli pomoci, vyřizujeme právě žadatele před Vámi. Můžete nám zkusit zavolat za chvíli znovu a nebo vyčkat. Děkujeme za pochopení!

Kdo může žádat?

 • vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu nebo trvale obývaného rekreačního objektu. Všichni členové domácnosti musí být příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně nebo musí vaše domácnost pobírat v období mezi 12. 9. 2022 a podání žádosti o dotaci příspěvek na bydlení.

Kdy může žádat?

 • Příjem žádostí bude otevřen 9. ledna 2023. Pakliže jste již patřičná opatření jmenovaná výše zrealizovali, je možné si zažádat též zpětně, a to na realizace uskutečněné již od 12. 9. 2022

Na co lze žádat?

 • Je možné žádat na zateplení fasády, střechy, stropu, podlah nebo výměnu oken a vchodových dveří. Nově také na solární systémy na ohřev vody. Na realizaci Vámi vybraných opatření máte jeden rok. V rámci dotačního programu je možné realizovat 7 opatření, která lze kombinovat  do maximální výše dotace 240 000 Kč. Současně musí být dodrženy minimální technické požadavky u konkrétních opatření, aby mohla být dotace uznána. Blížší specifikace technických požadavků je v Pokynech pro žadatele.

Kolik můžete žádat?

 • Maximální částka dotace na 1 rodinný dům je 240 000 Kč. Je možné kombinovat všechny níže uvedené aktivitity do maximální částky dotace.   

Co budu potřebovat pro žádost?

 • Elektronickou identitu nebo bankovní identitu (nově stačí bankovní identita)
 • Fotodokumentaci původního stavu
 • Odborný posudek – vypracujeme za Vás
 • Doklad o vlastnictví bankovního účtu
 • Potvrzení o čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení

Na koho se můžete obrátit?

 • Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s., Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov
 • Úřední hodiny: pondělí – 9.00 – 15.00; úterý 9.00 – 15.00
 • Kontakt kancelář: 518 610 180
 • Kontakt na technika: 605 244 486
 • Kontaktní e-mail: nzulight@kyjovske-slovacko.com

Pomocné materiály: