Nová zelená úsporám Light

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. nabízí možnost pomoci při podání žádosti do programu Nová zelená úsporám Light. Všechny zájemce si dovolujeme požádat o trpělivost v případě, že se nám hned nedovoláte! Neznaméná to, že bychom Vám nechtěli pomoci, vyřizujeme právě žadatele před Vámi. Můžete nám zkusit zavolat za chvíli znovu a nebo vyčkat. Děkujeme za pochopení!

Kdo může žádat?

Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo spoluvlastník:

 • rodinného domu nebo bytu v bytovém domě nebo spoluvlastnického podílu na bytovém domě s právem užívat posuzovaný byt nebo člen bytového družstva s právem užívání posuzovaného bytu v bytovém domě, na jehož úpravy je dotace požadována, ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022 a zároveň:
 1. žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu a po dobu administrace žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo
 2. žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení v dané nemovitosti (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu), nebo
 3. v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral některý ze členů domácnosti přídavek na dítě žijící ve společné domácnosti se žadatelem (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).

Kdy může žádat?

 • Příjem žádostí byl otevřen 9. ledna 2023. Pakliže jste již patřičná opatření jmenovaná výše zrealizovali, je možné si zažádat též zpětně, a to na realizace uskutečněné již od 12. 9. 2022

Na co lze žádat?

 • Je možné žádat na zateplení fasády, střechy, stropu, podlah nebo výměnu oken a vchodových dveří. Nově také na solární systémy na ohřev vody. Na realizaci Vámi vybraných opatření máte jeden rok. V rámci dotačního programu je možné realizovat opatření, která lze kombinovat  do maximální výše dotace 240 000 Kč. Současně musí být dodrženy minimální technické požadavky u konkrétních opatření, aby mohla být dotace uznána. Blížší specifikace technických požadavků je v Pokynech pro žadatele.

Kolik můžete žádat?

 • Je možné kombinovat všechny níže uvedené aktivitity do maximální částky dotace.  

Co budu potřebovat pro žádost?

 • Elektronickou identitu nebo bankovní identitu
 • Fotodokumentaci původního stavu
 • Odborný posudek a záznam o návtštěvě na místě – vypracujeme za Vás
 • Doklad o vlastnictví bankovního účtu
 • Potvrzení o čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení nebo přídavku na dítě
 • Souhlas spoluvlastníka bytového domu - v případě bytů

Na koho se můžete obrátit?

 • Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s., Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov
 • Úřední hodiny: pondělí – 9.00 – 15.00; úterý 9.00 – 15.00
 • Kontakt kancelář: 518 610 180
 • Kontakt na technika: 605 244 486
 • Kontaktní e-mail: nzulight@kyjovske-slovacko.com

Pomocné materiály: