Komunitní energetika

Komunitní energetika je důmyslný systém výroby energie prostřednictvím obnovitelných zdrojů vlastněných skupinou občanů, obcí, podnikatelů nebo dalších komunit. Komunitní obnovitelné zdroje však fungují na zcela odlišném principu než běžné elektrárny vedené velkými komerčními firmami. MAS pomáhá osvětou a zveřejňováním informací k přípravě projektů v území a připravuje úpravu webu v souvislosti s projekty SFŽP na snižování energetické náročnosti budov. Informace k dotacím SFŽP: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/; Informace k dotacím OPŽP https://opzp.cz/nabidka-dotaci/. Pro více informací kontaktujte Bc. Hanu Horňákovou, telefon: +420 774 664 668, email: hanahornakova@kyjovske-slovacko.com

NOVINKY

Kyjov, 21.4.2023 - V pátek se konalo první zasedání nově založeného spolku Energetické společenství - Communitie, z.s. Zakládající schůze se uskutečnila v zasedací místnosti Městského úřadu v Kyjově a zúčastnilo se jí celkem 17 členů. Mezi nimi se nachází 6 mikroregionů, 2 města, 1 nezisková organizace, 1 sdružení právnických osob a 7 fyzických osob podnikatelských i nepodnikatelských.

Energetické společenství - Communitie, z.s. je nově založený spolek, který se zaměřuje na podporu komunitní energetiky. Jeho cílem je pomáhat a podporovat vytváření a rozvoj místních energetických projektů, které jsou zaměřeny na využití obnovitelných zdrojů energie a šetrného nakládání s energiemi. V úvodní fázi se spolek zaměří na informovanost a osvětu v území v souvislosti s problematikou sdílení energií, ale také se změnou spotřebitelského chování.

Zakládající členové spolku se shodli na tom, že komunitní energetika je klíčovým prvkem v boji proti klimatickým změnám a že je důležité podporovat místní projekty, které přinášejí užitek nejen pro životní prostředí, ale i pro celou komunitu.

Energetické společenství - Communitie, z.s. je otevřené dalším členům, kteří sdílejí jeho cíle a chtějí se aktivně podílet na podpoře komunitní energetiky. Pro více informací o spolku a jeho činnosti lze kontaktovat jeho zástupce na emailové adrese hanahornakova@kyjovske-slovacko.cz .

Nově pro Vás spravujeme také Webové stránky: https://www.communitie.cz, kde se můžete dozvědět více o tom, co to je komunitní energetika, jak se zapojit nebo získat informace o financování aktivit s ní spojenými.