Facilitace, organizace akcí a seminářů

Co je facilitace?

Facilitace je technika vedení porady či řešitelské schůzky, která napomáhá efektivně dojít k optimálním výsledkům v pracovní skupině nebo týmu a najít cestu ke společnému řešení.

Co to je komunitní plánování?

Komunitní plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života a posiluje principy zastupitelské demokracie. Charakteristickým znakem je zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká, dialog a vyjednávání a snaha o dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků.

Naši manažeři mají bohaté zkušenosti s praktickým vedením komunitních plánování, získané od zahraničních lektorů a praktické realizace mnoha komunitních plánování v obcích Kyjovského Slovácka.