Vizitky zaměstnanců

Předsedkyně
Anna Čarková
mobil : 774 664 698
e-mail: annacarkova@kyjovske-slovacko.com

Ředitelka kanceláře MAS, Vedoucí manažer CLLD
Bc. Hana Horňáková
mobil : 774 664 668
e-mail: hanahornakova@kyjovske-slovacko.com

Junior manažer
Ing. Tomáš Kolařík
mobil : 775 766 469
e-mail: tomaskolarik@kyjovske-slovacko.com

Administrativní pracovnice - na MD
Bc. Martina Urbancová
tel.: 518 610 180
e-mail: martinaurbancova@kyjovske-slovacko.com

Manažer MAP
Ing. Terezie Čičáková
tel.: 774 664 069
e-mail: tereziecicakova@kyjovske-slovacko.com

Manažer realizace MAP
Marcela Ingrová, DiS.
tel.: 776 579 485
e-mail: marcelaingrova@kyjovske-slovacko.com

Účetní, asistentka manažera projektu MAP
Ing. Ester Houserová
tel.: 518 610 180
e-mail: esterhouserova@kyjovske-slovacko.com

Specialista pro rozvoj mikroregionu
Ing. Pavel Smetka
tel.: 737 448 756
e-mail: pavelsmetka@kyjovske-slovacko.com

Projektový manažer pro NNO
Irena Koukalová Uličná
tel.: 733 126 261
e-mail: irenakoukalova@kyjovske-slovacko.com

Výdej mobiliáře, asistentka
Jaroslava Zelenková
tel.: 731 642 819
e-mail: jaroslavazelenkova@kyjovske-slovacko.com