Vizitky zaměstnanců

Předsedkyně
Anna Čarková
mobil : 774 664 698
e-mail: annacarkova@kyjovske-slovacko.com

Místopředseda
Bc. Orság Libor, DiS.
mobil : 721 162 656
e-mail: starosta@hysly.cz

Ředitelka kanceláře MAS, Vedoucí manažer CLLD
Bc. Hana Horňáková
mobil : 774 664 668
e-mail: hanahornakova@kyjovske-slovacko.com

Manažer
Ing. Tomáš Kolařík
mobil : 775 766 469
e-mail: tomaskolarik@kyjovske-slovacko.com

Administrativní pracovnice - na MD
Bc. Martina Urbancová
tel.: 518 610 180
e-mail: martinaurbancova@kyjovske-slovacko.com

Manažer MAP
Ing. Terezie Čičáková
tel.: 774 664 069
e-mail: tereziecicakova@kyjovske-slovacko.com

Manažer realizace MAP
Marcela Ingrová, DiS.
tel.: 776 579 485
e-mail: marcelaingrova@kyjovske-slovacko.com

Účetní, asistentka projektu CLLD
Ing. Ester Houserová
tel.: 518 610 180
e-mail: esterhouserova@kyjovske-slovacko.com

Specialista pro rozvoj mikroregionu
Ing. Pavel Smetka
tel.: 737 448 756
e-mail: pavelsmetka@kyjovske-slovacko.com

Projektový manažer pro NNO
Irena Koukalová Uličná
tel.: 733 126 261
e-mail: irenakoukalova@kyjovske-slovacko.com

Koordinátor pro OPZ+
Petra Pešková
tel.: 777 028 107
e-mail: petrapeskova@kyjovske-slovacko.com

Junior manažer - NZú light
Monika Drápalová
tel.: 774 664 576
e-mail: monikadrapalova@kyjovske-slovacko.com