Naše služby

 • informační servis a zprostředkování aktuálních informací o regionu Kyjovského Slovácka
 • organizační zajištění akcí a facilitace složitých jednání
 • pomoc s komunitním plánováním a zapojováním veřejnosti
 • osvětové a vzdělávací akce, semináře a kurzy šité na míru Vašim potřebám
 • bezplatné poradenství v oblasti ekologie, zdravého životního stylu
 • realizaci vzdělávacích zájezdů po regionu za příklady dobré praxe
 • pomoc s vydáním regionální publikace případně osvětové regionální brožurky
 • zapůjčení našeho mobiliáře pro pořádání akcí (altány, stánky, pivní sety, židle, ozvučení, …) - služba zrušena
 • zprostředkování aktuálních informací z dotačních programů
 • vyhledávání vhodných dotačních programů pro Vaše projekty
 • metodickou podporu při psaní projektů
 • pomoc s realizací zajímavých smysluplných nápadů
 • pomoc se založením vlastní neziskové organizace
 • právní poradenství pro obce