Aktuální výzva

Momentálně běží příjem žádostí v rámci finančního fondu Kyjovský Bigbít a Nová zelená úsporám Light. 27. 4. 2023 bude vyhlášena 9. Výzva z Programu rozvoje venkova zaměřena na podporu v čl. 20 opatření 19.2.1. - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech zaměřená na kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, stezky, muzea a expozice pro obce.

Více informací k výzvám naleznete v levém menu.