Aktuální výzva

V současné době chystáme vyhlašování výzev pro některé fiche PRV. 

Dne 4. 7. 2017 jsme obdrželi Akceptační dopis o schválení Programového rámce PRV Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Kyjovské Slovácko na období 2014 - 2020, na jehož základě můžeme vyhlašovat výzvy z PRV. Termín vyhášení první výzvy PRV je 24. 7. 2017.

Bližší informace se dozvíte od Hany Horňákové na emailu: hanahornakova@kyjovske-slovacko.com nebo tel. 774 664 668.

 

Probíhá hodnocení výzvy Malé věci kolem nás - Grantový program společnosti Vetropack Moravia Glass 

Více informací o dotačním programu se dozvíte na stránce: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/maleveci