Aktuální výzva

Probíhá příprava výzev IROP a OPZ

Do konce roku budou vyhlášeny první výzvy z Integrovaného regionálního Operačního programu a některé další výzvy z Operačního programu zaměstnanost.

V rámci Integrovaného regionálního Operačního programu plánujeme vyhlásit výzvy spadající do opatření SCLLD:

  • OPR.5.1.1.1 Vzdělávání a celoživotní učení
  • OPR.5.2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro sociální inkluzi a komunitní rozvoj
  • OPR.2.3.1.1 Sociální podnikání - výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků

Další výzvy z IROP vyhlásíme v roce 2019.

V rámci Operačního programu zaměstnanost plánujeme vyhlásit výzvy spadající do opatření SCLLD:

  • OPR.5.2.3.1 Prorodinná opatření
  • OPR.5.2.1.2 Podpora aktivit sociálních služeb a komunitního rozvoje

Další výzvy z IROP vyhlásímě v roce 2019.