Aktuální výzva

Vyhlášena výzva PRV

Dne 11. 5. 2018 jsme vyhlásili výzvu z Programu rozvoje venkova zaměřenou na Vzdělávání a získávání dovedností, Zemědělské podnikání - podpora investic v rostlinné a živočišné výrobě, Zemědělské podnikání - zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Společná zařízení po pozemkových úpravách, Lesnická infrastruktura, Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků, Lesní tematické stezky, Lesnické technologie, Rozvoj venkovské turistiky. Více informací k výzvě naleznete v levém menu pod odkazem PRV nebo následujícím odkazem: 3. výzva PRV

Vyhlášeny výzvy OPZ

Dne 7. 5. 2018 jsme vyhlásili výzvy v Operačním programu Zaměstnanost zaměřené na příměstské tábory, sociální podnikání, sociální služby. Více informací k jednotlivým výzvám získáte v levém menu pod jednotlivými výzvami OPZ.

V současné době probíhá příjem žádostí do Grantového programu společnosti Vetropack Moravia Glass - Malé věci kolem nás 2.

Společnost Vetropack vyhlásila již druhý ročník grantového řízení na zlepšení současného stavu, zvelebení nebo zviditelnění nominovaných "Malých věcí" nebo na podporu zajímavých, netradičních aktivit a činností spolků, organizací i jednotlivců v regionu. Přihlásit se je možné do 15. 5. 2018. Více informací získáte pod následujícím odkazem: Malé věci.

V současné době je vyhlášena 1. Výzva OPZ. První výzvu zaměřenou na podporu Dětských skupin naleznete zde.

Datum vyhlášení výzvy MAS - 26. 3. 2018

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu - 26. 03. 2018, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu - 28. 05. 2018, 12:00 hodin

Probíhá administrativní kontrola 1. výzvy PRV. 

Dne 4. 7. 2017 jsme obdrželi Akceptační dopis o schválení Programového rámce PRV Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Kyjovské Slovácko na období 2014 - 2020, na jehož základě můžeme vyhlašovat výzvy z PRV. 1. Výzva PRV byla vyhlášena od 24. 7. 2017 do 21. 8. 2017.

Bližší informace se dozvíte od Hany Horňákové na emailu: hanahornakova@kyjovske-slovacko.com nebo tel. 774 664 668.

Bylo ukončeno hodnocení Grantového programu společnosti Vetropack Moravia Glass - Malé věci kolem nás.

Grantový program již zná své vítěze - https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/informace/zname-viteze-grantoveho-rizeni-male-veci-kolem-nas

Více informací o dotačním programu se dozvíte na stránce: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/maleveci