Aktuální výzva

V současné době jsou vyhlášeny výzvy:

 z Integovaného regionálního Operačního programu

  • Zvyšování bezpečnosti dopravy (8. Výzva)

Z Programu rozvoje venkova 5. Výzva:

  • vzdělávání v návaznosti na opatření SZIF
  • venkovská turistika
  • zakládání a rozvoj malých a mikropodniků
  • obec - místo pro občany (pro obce a NNO)

Více informací k výzvám naleznete v levém menu.