Aktuální výzva

V současné době jsou vyhlášeny výzvy:

 z Integovaného regionálního Operačního programu:

  • Cyklostezky a cyklotrasy (7. Výzva)
  • Zvyšování bezpečnosti dopravy (8. Výzva)

z Operačního programu Zaměstnanost:

  • Podpora zaměstnanosti regionu (10. Výzva)
  • Prorodinná opatření (11. Výzva)
  • Podpora aktivit sociálních služeb a komunitního rozvoje (12. Výzva)

V tomto roce je již plánováno pouze vyhlášení 9. Výzvy IROP - zaměřené na podporu památek UNESCO a Národních kuturních památek.

Více informací k výzvám naleznete v levém menu.