Aktuální výzva

V současné době jsou vyhlášeny výzvy:

Program rozvoje venkova:

Operační proram Životní prostředí:

Příjem Žádostí do výzev OPŽP byl prodloužen do 5. 8. 2019.

chystáme vyhlášení výzev 7., 8., 9., z Integovaného regionálního Operačního programu zaměřené na:

  • Cyklostezky a cyklotrasy
  • Zvyšování bezpečnosti dopravy
  • Zachování kulturního dědictví Kyjovského Slovácka

Výzvy budou vyhlášeny v měsíci srpnu.

Více informací k výzvám naleznete v levém menu.