Programové období 2014 - 2020

V programovém období 2014- 2020 administrovalo Kyjovské Slovácko v pohybu celkem 4 Operační programy.

Bližší informace k jednotlivým programům včetně historie Výzev naleznete pod odkazy programů výše.