Nadační fond Kyjovského Slovácka

V tomto roce připravujeme založení vlastního Nadadačního fondu. Činnost nadačního fondu bude realizována převážně formou finančních příspěvků. V rámci své hlavní činnosti bude moci  nadační fond přispívat k naplňování svého účelu také následujícími vlastními činnostmi:

a)     charitativní činnost,

b)     rozvoj kultury, vědy a vzdělání,

c)     podpora ochrany životního prostředí,

d)     komunitní a lokální rozvoj,

e)     vzdělávání, školení a osvěta.

O pokroku v zakládání nadačního fondu Vás zde budeme průběžně informovat.