Alej českých panovníků, Bukovany

Typ výletu: 
Auto
Kolo
Pěší
Obtížnost výletu: 
Lehký

V lipové aleji mezi Bukovanským mlýnem a Ostrovánkami se nachází sochy bájných knížat českých dějin. Cesta o délce 650 metrů dává návštěvníkům možnost poznat historii naší země. Cesta je tvořena 78 pískovcovými sochami v lehce nadživotní velikosti, umístěnými na pískovcových piedestalech, která nesou jména panovníků a informaci o období, kdy vládli. Nachází se zde sochy Praotce Čecha, Koka, Přemysla Oráče a kněžny Libuše. Autorem soch je mladý sochař Václav Polián. Více informací na https://www.bukovansky-mlyn.cz/cesta-ceskych-panovniku-alej-vzpominek/