Automatický etiketovací stroj - nová technologie lepení etiket

Nositel projektu: 
NEOKLAS a.s.
Obec: 
Šardice
Celková částka: 
370 000 Kč
Výše dotace: 
185 000 Kč
Rok zahájení: 
2009
Rok ukončení: 
2010
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Leader 2007-2013
Výzva č.: 
2
Fiche: 
1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským pro