Badatelna

Nositel projektu: 
Základní škola a Mateřská škola, Lovčice, okres Hodonín, příspěvková organizace
Obec: 
Lovčice
Celková částka: 
1 330 279 Kč
Výše dotace: 
1 263 765 Kč
Rok zahájení: 
2021
Rok ukončení: 
2021
Typ organizace: 
Příspěvková organizace
Název programu: 
Integrovaný regionální operační program
Výzva č.: 
10
Fiche: 
23. Vzdělávání a celoživotní učení

Jde o rekonstrukci prostor, které využívala naše škola buď jako třídu MŠ nebo ŠD. Po realizaci projektu by tuto třídu mohli využívat žáci během vyučování, ale děti, i dospělí v rámci volnočasových aktivit. Inspirujeme se Future Classroom Lab - European Schoolnet. Chceme vytvořit opravdu třídu pro multifunkční využití - jazyková učebna, badatelna, vhodný stěhovatelný nábytek, interaktivní tabule. Součástí projektu bude rekonstrukce elektroinstalace, soc. zařízení, zelená střecha, schodolez.