Bistro s posezením v Kyjově

Nositel projektu: 
Magdaléna Válková
Obec: 
Kyjov
Celková částka: 
300 590 Kč
Výše dotace: 
135 000 Kč
Rok zahájení: 
2021
Rok ukončení: 
2021
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
7
Fiche: 
14. Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

Předmětem projektu je pořízení vybavení pro provoz bistra na Masarykově náměstí v Kyjově. Mezi pořizovaným vybavením bude kuchyňská linka, sestava polic a prodejní pult, které budou instalovány uvnitř bistra. Pořízen bude také kávovar. Zároveň bude pořízeno mobilní montovatelné venkovní posezení pro umístění před bistro, kde budou moci návštěvníci bistra posedět při občerstvení. Venkovní posezení sestává z podlahy z terasových prken, dřevěného oplocení, sestavy stolů a židlí a zastřešení v podobě markýz. Výsledkem projektu bude nové zařízení poskytující služby občerstvení v centru Kyjova, zároveň rozšíří podnikatelskou činnost žadatelky o služby, které doposud neposkytovala.