Bukovanská kaple

Typ výletu: 
Auto
Kolo
Pěší
Obtížnost výletu: 
Lehký

Kaple svatého Jana Pavla II. se nachází v obci Bukovany. Stavba byla zahájena v září 2012, vysvěcena pak byla 20. října 2013 arcibiskupem olomouckým a metropolitou moravským Mons. Janem Graubnerem.Zasvěcena je papeži Janu Pavlu II., který byl 27. dubna 2014 prohlášen za svatého. Do oltáře v kapli byla zakomponována (coby hlavní relikvie) kapka jeho krve vpitá do části oděvu při autotransfuzi po atentátu v roce 1981.

Autorem architektonického řešení kaple je Jaroslav Vlach z blízkého Kyjova. Stavbu financoval bukovanský rodák Josef Kouřil. Sám žije rovněž v Kyjově, v obci však žila řada jeho předků. Na financování se však podíleli i místní obyvatelé.