Charita Kyjov - pořízení automobilů

Nositel projektu: 
Charita Kyjov
Obec: 
Kyjov
Celková částka: 
1 554 348 Kč
Výše dotace: 
1 476 630 Kč
Rok zahájení: 
2020
Rok ukončení: 
2020
Typ organizace: 
Nezisková organizace
Název programu: 
Integrovaný regionální operační program
Výzva č.: 
3
Fiche: 
20. Rozvoj infrastruktury pro sociální inkluzi a komunitní rozvoj

Vzhledem k narůstajícímu počtu klientů Charity Kyjov bylo nezbytné v rámci dotace pořídit dva nové automobily.

Pořízení velkokapacitního vozu výrazně zvyšuje kvalitu a sortiment poskytovaných pečovatelských služeb. Charita Kyjov díky pořízenému velkokapacitnímu vozidlu může přepravovat klienty se zhoršenou schopností pohyblivosti. Nově se tedy tito klienti pomocí Charity Kyjov dostanou k lékaři, na úřad či na návštěvu kulturních akcí. Druhý pořízený automobil slouží ke zvýšené dostupnosti pečovatelské péče. Doteď Charita Kyjov disponovala staršími automobily s vyšší poruchovostí. Často tak pečovatelky řešily náhradní dopravu ke klientovi a proces poskytování služeb byl náročnější a bylo obslouženo méně klientů.