ČLOVĚK VERSUS PŘÍRODA - život na planetě Zemi

Nositel projektu: 
Podchřibák, z.s.
Obec: 
Vřesovice
Celková částka: 
602 500 Kč
Výše dotace: 
512 125 Kč
Rok zahájení: 
2020
Rok ukončení: 
2022
Typ organizace: 
Nezisková organizace
Název programu: 
Operační program Zaměstnanost
Výzva č.: 
11
Fiche: 
25. Prorodinná opatření

Tento projekt realizující příměstské tábory pro děti reaguje na úzkou nabídku aktivit na venkově v době letních prázdnin. 

Pestrý program příměstských táborů podpořených z dotace učí děti zdravě vnímat sami sebe, v součinnosti s přírodou a jejími cykly, kreativním tvořením a cíleným cvičením. Děti se na příměstském táboře učí vědomě dýchat a cvičit jógová cvičení pro lepší uvědomění si vlastního těla, rozvíjet kreativní tvoření, ekologicky se vzdělávat, a to vše na základě uvědomění si cyklů na planetě. K názornosti a hře jsou použity stavebnice, puzzle, rozvíjecí hry, výtvarné potřeby  a jiné didaktické pomůcky  se zaměřením na přírodní živly.