Informace

Tady najdete různé dopňující informace:

Čtení - to je zábava, aneb ten, kdo nečte není Čech

Čtení - to je zábava, aneb ten, kdo nečte není Čech

Datum: 8. 12. 2016

Místo konání: Kyjov, malá zasedací místnost v 1. patře Radnice Kyjov

Čas: 9:00 - 15:00

Lektor: Mgr. Jovanka Rybová

Seminář je určen především pedagogům ZŠ, je na povinné opatření Čtenářská gramotnost v základním vzdělávání.

Maximální počet účastníků je 25.

Prožitkový interaktivní seminář - jak vzbudit zájem, zvýšit výkon a zapojit

žáky max. do výuky v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ. Účastníkům

budou nabídnuty metody a formy práce podporující rozvoj čtenářských

dovedností, také činnosti aktivizační na koncentraci a pozornost, činnosti

relaxační. Účastník by pak měl ve svých hodinách českého jazyka zvládnout,

prakticky použít, rozvinout a aplikovat průběžné motivační a aktivizační

techniky podle podmínek školy, samostatné rozvinout výukové postupy a

činnosti, které napomohou ,,vtáhnout" děti do výuky, podat maximální výkon,

odstranit nudu, výuku provádět pestrou a zajímavou formou tak, aby se

vytvářel pozitivní vztah dětí ke čtení. Bude jim předložen pestrý zásobník

osvědčených nápadů, metod, her a postupů pro všechny části hodiny českého jazyka.