Cyklostezka Ždánka

Typ výletu: 
Kolo
Obtížnost výletu: 
Lehký

Trasa vede obcemi Ždánice, Dražůvky, Želetice, Násedlovice a Uhřice podél bývalé železniční trati. Na trase se nachází replika tehdejší železniční zastávky v Dražůvkách, která nabízí pohled do historie dráhy. Více informací: https://www.pruvodce-kolobehem.cz/trasy/zdanice-uhrice-a-zpet-po-byvale-zeleznicni-trati-cyklostezkou-zdanka a https://zdankoweb.estranky.cz/clanky/aktualizace.html