Cyrilometodějská mise dnes

Nositel projektu: 
Římskokatolická farnost Ratíškovice
Obec: 
Ratíškovice
Celková částka: 
687 900 Kč
Výše dotace: 
687 900 Kč
Typ organizace: 
Nezisková organizace
Název programu: 
LEADER+
Výzva č.: 
2