Dědictví minulosti, dar budoucnosti

Nositel projektu: 
Obec Domanín
Obec: 
Domanín
Celková částka: 
284 300 Kč
Výše dotace: 
255 870 Kč
Rok zahájení: 
2013
Rok ukončení: 
2014
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Leader 2007-2013
Výzva č.: 
6
Fiche: 
6. Kulturní dědictví a duchovní odkaz - poklady gener