Dědictví otců zachovávejme - oprava kostela sv. Floriána

Nositel projektu: 
Římskokatolická farnost Vlkoš u Kyjova
Obec: 
Vlkoš
Celková částka: 
602 455 Kč
Výše dotace: 
542 209 Kč
Rok zahájení: 
2013
Rok ukončení: 
2014
Typ organizace: 
Nezisková organizace
Název programu: 
Leader 2007-2013
Výzva č.: 
6
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic