Dětské hřiště Stavěšice

Nositel projektu: 
Obec Stavěšice
Obec: 
Stavěšice
Celková částka: 
1 006 379 Kč
Výše dotace: 
905 054 Kč
Rok zahájení: 
2009
Rok ukončení: 
2010
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Leader 2007-2013
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic