Dodávka automobil - investice

Nositel projektu: 
Dalimil Šťastný
Obec: 
Vacenovice
Celková částka: 
623 000 Kč
Výše dotace: 
225 000 Kč
Rok zahájení: 
2020
Rok ukončení: 
2021
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
5
Fiche: 
14. Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

V rámci tohoto projektu se žadatel rozhodl investovat do své podnikatelské činnosti - stavebnictví a to: provádění střešních konstrukcí, kompletních střech a dřevostaveb. Pořídí si 1 dodávkový automobil, který by využíval na rozvoz materiálu a zařízení stavby. Díky projektem pořízení dodávkového automobilu bude moci uspokojovat poptávku v lokalitě do 100 km od provozovny. Očekává zkvalitnění služeb, zlepšení konkurenceschopnosti, zvýšení rozsahu efektivnosti podnikání a operativnosti.