Dotace MAS_na pořízení vozidla

Nositel projektu: 
Lef spol. s.r.o.
Obec: 
Milotice
Celková částka: 
955 148 Kč
Výše dotace: 
175 000 Kč
Rok zahájení: 
2018
Rok ukončení: 
2019
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
3
Fiche: 
14. Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

V rámci projektu dojde k pořízení užitkového skříňového vozidla 3,5t, typu N1, s chladící nástavbou, pro rozvoz potravin potravinářských výrbků odběratelům. Dojde ke zlepšení logistiky firmy, vytvoření předpokladů pro zvýšení produkce a pokrytí potřeb širšího okruhu zákazníků.