Dotace SFŽP pro občany

Nová zelená úsporám

Dotace pro rodinné domy

Všechny potřebné informace naleznete zde https://novazelenausporam.cz/rodinne-domy/

Dotace pro bytové domy

Všechny potřebné informace naleznete zde https://novazelenausporam.cz/bytove-domy/

Nová zelená úsporám Light

Všechny potřebné informace naleznete zde https://novazelenausporam.cz/nzu-light/

Tuto dotaci pro území MAS Kyjovského Slovácka vám pomůžeme vyřídit i my.

Kontakt zde: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/nzulight