Dotace SFŽP pro obce

Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře

Všechny potřebné informace naleznete zde https://opzp.cz/dotace/8-vyzva/

Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře

Všechny potřebné informace naleznete zde https://opzp.cz/dotace/9-vyzva/

Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách

Všechny potřebné informace naleznete zde https://opzp.cz/dotace/11-vyzva/

Veřejná zeleň a eliminace odvodňovacích zařízení v krajině

Všechny potřebné informace naleznete zde https://opzp.cz/dotace/32-vyzva/

Zachytávání srážkových a šedých vod a jejich další využití

Všechny potřebné informace naleznete zde https://opzp.cz/dotace/36-vyzva/

Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách

Všechny potřebné informace naleznete zde https://opzp.cz/dotace/37-vyzva/

Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách

Všechny potřebné informace naleznete zde https://opzp.cz/dotace/38-vyzva/

Veřejné budovy v pasivním standardu

Všechny potřebné informace naleznete zde https://opzp.cz/dotace/40-vyzva/

Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti

Všechny potřebné informace naleznete zde https://opzp.cz/dotace/45-vyzva/