Dotace SFŽP pro podnikatele

Úspory vody v průmyslu z komponenty 2.7 Cirkulární ekonomika Národního plánu obnovy

Hlavním cílem programu je snížení spotřeby vody v podnicích a její recyklace. Potřebné informace naleznete zde https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/i--vyzva-uspory-vody-v-prumyslu-z-komponenty-2-7-cirkularni-ekonomika-narodniho-planu-obnovy--267342/

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace z komponenty 2.3 Přechod na čistší zdroje energie z Národního plánu obnovy

Program na podporu nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie - samostatné FVE, sdružené projekty FVE, projekty virtuálních elektráren, systémy pro akumulaci elektrické energie.

Potřebné informace naleznete zde https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/mpo-vyhlasuje-i--vyzvu-fotovoltaicke-systemy-s-bez-akumulace-z-komponenty-2-3-prechod-na-cistsi-zdroje-energie-z-narodniho-planu-obnovy--266243/

Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění z Národního plánu obnovy

Modernizace soustav zásobování tepelnou energií s cílem dosažení snížení spotřeby primární energie z neobnovit. zdrojů a emisí CO2 - podporována je výměna zdroje i opatření na soustavách/rozvodech.

Potřebné  informace naleznete zde https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/i--vyzva-modernizace-distribuce-tepla-v-systemech-dalkoveho-vytapeni-z-narodniho-planu-obnovy--267356/