Dovybavení odborných učeben ZŠ Ratíškovice

Nositel projektu: 
Obec Ratíškovice
Obec: 
Ratíškovice
Celková částka: 
1 239 796 Kč
Výše dotace: 
1 177 807 Kč
Rok zahájení: 
2021
Rok ukončení: 
2022
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Integrovaný regionální operační program
Výzva č.: 
12
Fiche: 
23. Vzdělávání a celoživotní učení

Cílem projektu je dovybavení odborných učeben na Základní škole a Mateřské škole v Ratíškovicích. V návaznosti na dovybavení odborných učeben bude realizována konektivita staré budovy školy. Účelem projektu je dovybavit odborné učebny moderními pomůckami s ohledem na současné trendy ve výuce v návaznosti na podporované aktivity (přírodní vědy, technické a řemeslné činnosti, digitální technologie). Realizace projektu umožní žákům osvojovat si/získávat vědomosti v kvalitnějším zázemí a s pomůckami, které jim zabezpečí poutavější přístup k poznatkům z oblasti odborných předmětů. V konečném důsledku dojde ke zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Výsledky projektu rozšíří také mimoškolní zájmové aktivity dětí, jelikož budova ZŠ i odborné učebny slouží také jako zázemí pro zájmové a neformální vzdělávání či kroužky). Realizace konektivity zajistí kvalitní připojení ke službám veřejného internetu, které odpovídá požadavkům a nárokům současnosti a ze kterého budou profitovat nejen žáci, ale i pedagogický personál.