Drahy - dějiny v srdci dědiny

Nositel projektu: 
Český zahrádkářský svaz, ZO Skalka
Obec: 
Skalka
Celková částka: 
524 151 Kč
Výše dotace: 
439 722 Kč
Rok zahájení: 
2009
Rok ukončení: 
2010
Typ organizace: 
Nezisková organizace
Název programu: 
Leader 2007-2013
Výzva č.: 
2
Fiche: 
6. Kulturní dědictví a duchovní odkaz - poklady gener