Expozice hvězdárny ve Ždánicích - rozvoj vědeckopopularizační činnosti

Nositel projektu: 
Město Ždánice
Obec: 
Ždánice
Celková částka: 
972 676 Kč
Výše dotace: 
778 140 Kč
Rok zahájení: 
2020
Rok ukončení: 
2021
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
5
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

Cílem projektu je vznik tematické a interaktivní expozice přírodních a vědních oborů s přednáškovým sálem, v budově hvězdárny ve Ždánicích. Pro tyto expozice je nezbytné provést dokončení rekonstrukce prostor, které budou využívány pro tematické výstavy přírodních a vědních oborů  a postupně vybaveny interaktivními exponáty pro hvězdárenskou činnost. Součástí projektu je  také vytvoření  multifunkčního (přednáškového sálu), který bude sloužit pro pořádání veřejných přednášek externích odborníků, pořadů pro školy s fyzikálními pokusy i odborných seminářů a astronomických praktik pořádaných. Návštěvníci i místní obyvatelé se budou moci seznámit s místní historií svázanou s astronomií a dalšími vědními obory, jejichž počátky ve Ždánicích sahají do r. 1958, kdy z iniciativy místního rodáka Ing. Oldřicha Kotíka byl založen astronomický kroužek. Multifunkční sál bude možné využívat i jako prostor pořádání workshopů v návaznosti na expozici, nebo jako výstavní galerii.  Sál bude vybaven projekčním systémem umožňujícím 3D projekci, dále kvalitním zatemněním, a pro přednáškovou činnost stoly a židlemi. V multifunkčním sále si budou moci malí a velcí návštěvníci vyzkoušet některé fyzikální jevy, např. v oblasti optiky, ale i jiných přírodních oborů. Návštěvníci budou mít možnost se též seznámit s vystavenými exponáty z oboru mineralogie, zejména z regionu Jižní Moravy.