Farma Krok, sociální podnik, s.r.o. - investice

Nositel projektu: 
Farma Krok, sociální podnik, s.r.o.
Obec: 
Kyjov
Celková částka: 
2 994 000 Kč
Výše dotace: 
2 844 300 Kč
Rok zahájení: 
2019
Rok ukončení: 
2020
Typ organizace: 
Nezisková organizace
Název programu: 
Integrovaný regionální operační program
Výzva č.: 
4
Fiche: 
21. Sociální podnikání - výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků

V regionu vznikl sociální podnik Farma Krok, jehož předmětem činnosti je ekologická revitalizace krajiny. Podnik si klade za cíl zaměstnání a pomoc osobám dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaným, osobám po výkonu trestu či po návratu z institucionálního zařízení. Těmto lidem je poskytnuta smysluplná práce, vzdělání, uplatnění na trhu práce a možnost zařazení do běžného života. 

Z poskytnuté dotace sociální podnik nakoupí potřebné stroje a zařízení k vykonávání ekologické revitalizace krajiny. Vybavením dílen, vytvořením zázemí pro rozvoj sociálního podniku je umožněno vytvoření pracovních míst. A postupně tak začít pracovat na opětovném začlenění zaměstnanců sociálního podniku do běžného života.