Farní centrum Ratíškovice

Nositel projektu: 
Římskokatolická farnost Ratíškovice
Obec: 
Ratíškovice
Celková částka: 
442 200 Kč
Výše dotace: 
397 980 Kč
Rok zahájení: 
2010
Rok ukončení: 
2012
Typ organizace: 
Nezisková organizace
Název programu: 
Leader 2007-2013
Výzva č.: 
3
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic