Farní centrum sv. Cyrila a Metoděje Vacenovice

Nositel projektu: 
Římskokatolická farnost Vacenovice
Obec: 
Vacenovice
Celková částka: 
375 000 Kč
Výše dotace: 
300 000 Kč
Rok zahájení: 
2013
Rok ukončení: 
2015
Typ organizace: 
Nezisková organizace
Název programu: 
Leader 2007-2013
Výzva č.: 
6
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic