Informace

Tady najdete různé dopňující informace:

Finanční prostředky na aktivity škol

Níže prosím uveďte jednotlivé aktivity Vaší školy, které děláte, nebo byste chtěli dělat, ale chybí Vám dostatečné finanční prostředky a v současné době nemůžete na tyto činnosti čerpat se stávajících dotačních programů (např. nákup materiálu do dílen, financování plavání, pomůcky pro žáky se SVP 1. stupně apod.)

Pokud to bude možné, uvádějte i hrubé odhady nákladů za rok.

Informace budou sloužit jako podklad pro nastavení čerpání na projekty prostřednictvím implementace MAP a šablon v období 2018-2020 a pro průběžné vyhledávání dotačních příležitostí v rámci vyhlašovaných výzev v ČR.

Sepište prosím aktivity školy, na které Vám chybí dostatečné finanční prostředky. Pokud to bude možné, uvádějte i hrubé odhady nákladů za rok.