Habánské sklepy Vacenovice

Typ výletu: 
Auto
Kolo
Pěší
Obtížnost výletu: 
Lehký

Habánský sklep pravděpodobně již z 16. století se nachází ve středu obce Vacenovice. V letech 2018 – 2019 byl zrekonstruován a dnes se v něm nachází expozic habánské keramiky, model habánského domu a nalezené habánské pece ve Vacenovicích, vše s doprovodnými textovými komentáři i obrazovými materiály z historie a života novokřtěnců. Novokřtěnci se ve Vacenovicích usadili na konci 60. let 16. století díky pánům z Žerotína a Tovaru. Kromě výroby fajánse zde měli i nožířskou dílnu a kožešnickou dílnu, ve sklepech skladovali vlastní víno. Život novokřtěnců nebyl v této době lehký a sklepy jim sloužili i jako úkryty při přepadení a opakujícím se pronásledování. O životě Habánů panuje v kraji množství pověstí a legend. Po novokřtěncích zůstalo v obci mnoho památek. Mezi nejvýznamnější patří moravský fajáns a habánská vypalovací pec, která dokládá, že Vacenovice byly zřejmě největším střediskem habánské keramiky na Moravě. Více informací o habánském sklepu a životě novokřtěnců na stránce: https://www.vacenovice.cz/obec/informace-pro-turisty/habansky-sklep/