Informace

Tady najdete různé dopňující informace:

Ochrana osobních údajů

Poslední aktualizace Ochrany osobních údajů: 22. 11. 2022

Poskytovatel

Poskytovatelem je společnost Apps Dev Team s.r.o., IČ 24701009, se sídlem tř. Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno, Česká republika, e-mail: hdo@appsdevteam.com (dále jen „poskytovatel“)

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit znění VOPP, a to bez předchozího upozornění uživatele. Poskytovatel vyzývá všechny uživatele k pečlivému prostudování těchto VOPP. Využívání software Nízký tarif HDO, znamená přijetí těchto VOPP a současně také závaznou dohodu mezi uživatelem a poskytovatelem (dále jen jako „dohoda“). V případě, že s uvedenými VOPP uživatel nesouhlasí, vyzývá jej poskytovatel k ukončení využívání tohoto software. V případě, že ze strany uživatele dochází k využívání tohoto software, závazně tím stvrzuje, že se řádně seznámil s těmito VOPP, a že s jejich zněním souhlasí a v případě, že nebude souhlasit s aktualizovaným zněním VOPP, ukončí používání software nebo kontaktuje provozovatele za účelem sjednání výjimky.

Podmínky mezi poskytovatelem a uživatelem

Poskytovatel provozuje software Nízký tarif HDO a uživatelům poskytuje přístup k jeho využívání.

Při využívání totho software nejsou vyžadovány osobní údaje.

Poskytovatel pro plnění Služeb využívá služeb třetích stran.

Poskytovatel může používat v rámci zvyšování kvality služeb sběru anonymních dat a pro analytické účely. Uživatel používáním tohoto software souhlasí s využitím této technologie.

Uživatel souhlasí s těmito podmínkami počátkem využívání tohoto software, čímž vyjadřuje potvrzení, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi souhlasí a že je v celém rozsahu akceptuje.

Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek.

Další informace týkající se těchto podmínek jsou k dispozici na hdo@appsdevteam.com.