Informace

Tady najdete různé dopňující informace:

Hlasování k projektu: Historické krajinná pokrývka a jej využitie pre ochranu a obnovu biologickej diverzity

Krátká anotace projektu

Cílem projektu je zpracovat v pohraničí Slovenska a České republiky jednotným způsobem digitální mapy, které budou na základě starých topografických map zachycovat základní kategorie krajinné pokrývky (land cover), případně využití krajiny (land use) v historickém kontextu od poloviny 19. století. Mapy historické krajinné pokrývky (HKP) ve vybraných územích pohraničí SR a ČR by mohly sloužit jako podklad pro zachování či obnovu biodiverzity krajiny, např. při plánování v krajině, obnově vodních ploch, mokřadů, hodnocení ekologických funkcí krajiny, její stability či kontinuity, významu konkrétních částí území z hlediska ochrany přírody a krajiny.

Rozpočet projektu je max. 15 tis. EUR , vlastní podíl 15%.

Celý popis projektu ke stažení: Projekt(doc.)

Na základě rozhodnutí Valné hromady dávám tímto hlasovat „ Per rollam“ o tom, zda se spolek Kyjovské Slovácko v pohybu  má zapojit do projektu. Odpovězte, prosím, prostřednictvím formuláře, který naleznete níže do tří dnů ob obdržení emailu o možnosti hlasování.