Hradiště Vala, Sobůlky

Typ výletu: 
Pěší
Obtížnost výletu: 
Střední

Výšinné pravěké hradisko nacházející se na ostrožně nad obcí Sobůlky. Lokalita zahrnující prehistorické hradiště s dobře rozpoznatelnými valy a terénní pozůstatky středověkého hrádku. V roce 1949 bylo hradiště poprvé objeveno místním badatelem. Koncem osmdesátých let zde proběhlo jen několik povrchových průzkumů. Teprve v roce 1989 zde proběhl archeologický výzkum, díky kterému bylo zjištěno osídlení trvající od starší doby bronzové do počátku doby železné. Lokalita se nachází 0,5 km západně od obce Sobůlky. Jedná se o výšinné sídliště podlouhlého tvaru o celkové rozloze asi 1,5 hektaru. Hradiště bylo ze západní a jižní strany opevněno mohutným valem, který je dodnes dobře viditelný. V severní části ostrožny se nachází pozůstatky kamenné tvrze ze 14. století. Plocha hradiště je dnes částečně narušena zemědělskou orbou.  Více na https://www.pamatkovykatalog.cz/hradiste-vala-15261053 a https://www.sobulky.cz/zajimavosti